Loopbaanbegeleiding

u

Voel jij je goed in de job waarin je nu zit? Geeft die je energie en ga je ‘s morgens met plezier naar je werk?

u

Of voel je je er (helemaal) niet (meer) op je plaats? Wringen er dingen waardoor je ’s ochtends liever in je bed zou blijven liggen?

u

Sluit je werk aan bij je waarden en normen?  Bij je talenten en passies? Bij je thuis situatie en wat belangrijk voor je is?

Vanaf nu kan je bij BodyMind Therapie ook terecht voor loopbaanbegeleiding. We brengen immers een groot deel van ons leven door op ons werk en als dat werk goed aansluit bij wie jij echt bent dan ervaar je plezier en voldoening in je job en draagt dat bij aan een gelukkig leven.
Ik merkte in mijn praktijk dat veel mensen zich niet altijd even goed voelen in hun job .

De redenen daarvoor kunnen van velerlei aard zijn:

 

Soms sluit een job niet goed aan bij je persoonlijkheid en je talenten. Dit is bijvoorbeeld het geval als je als introvert persoon terecht komt in een job waar je veel contacten moet leggen en heel erg naar buiten gericht moet zijn. Of als je als extravert persoon in een positie zit waar je veel alleen moet functioneren. We denken vaak dat we goed weten hoe we in elkaar zitten maar als we dat wat dieper gaan onderzoeken, komen we soms voor verrassingen te staan.

Soms hebben we een aantal hardnekkige, negatieve overtuigingen zoals ‘ik heb geen talenten of passies’ of ‘ik ben niet goed genoeg voor een leidinggevende functie’. Dan is het goed even te gaan kijken van waar die overtuigingen komen en te gaan onderzoeken of die wel stroken met de realiteit … want vaak is dat niet zo …

Soms zit je in een bepaalde job goed wat betreft je talenten maar sluit de job niet aan bij je waarden en normen. Bij dat wat echt belangrijk voor je is. Dan wordt het soms moeilijk om die talenten te gaan inzetten voor een doel waar jij je niet altijd even goed bij voelt.

Soms heb je een job al zo lang gedaan dat je er op uitgekeken bent en in een bore-out terecht dreigt te komen. Of weegt een job zo zwaar dat je in een burn-out terecht gekomen bent of dreigt te komen.

Soms is een job je op het lijf geschreven maar blijkt die moeilijk te combineren met je gezin of andere aspecten in het leven die ook belangrijk voor je zijn. Dan is het belangrijk te gaan kijken waar jouw behoeftes en prioriteiten liggen en hoe die het best combineerbaar zijn.

Soms heb je een job lang graag gedaan maar zijn er herstructureringen gekomen binnen je bedrijf waardoor bepaalde verhoudingen veranderd zijn. Of is het bedrijf verhuist en ligt de locatie of infrastructuur je niet meer zo.

Zoals je merkt zijn er heel wat aspecten die er voor kunnen zorgen of jij je wel of niet goed voelt in jouw job. Samen gaan we die verschillende aspecten bekijken, toetsen en onderzoeken om een duidelijker beeld te krijgen op waar het schoentje wringt.
Vanuit deze nieuwe, frisse kijk op wie jij bent en wat voor jou belangrijk is, gaan we concreet aan de slag om invulling te geven aan jouw talenten en passie in een job waar jij je echt goed in voelt.

Daarom ben ik heel blij om je nu ook loopbaanbegeleiding te kunnen aanbieden.

We gaan dan specifiek aan de slag met je huidige job en waar je naartoe wil … of als dat nog niet duideijk is, gaan we dat duidelijk(er) maken. Ik werk in onderaanneming van het door de VDAB goedgekeurde, Coaching Atelier centrum waar ik ook een bijkomende opleiding voor loopbaancoach heb gevolgd. Meer info hier:

Daardoor kan ik je 4u. begeleiding kan aanbieden voor 40€. Je dient daarvoor eerst je loopbaancheques aan te vragen bij de VDAB via deze link.

Let wel: dit geldt alleen voor werknemers en zelfstandigen met minstens 7 jaar werkervaring. Heb je na die 4 uur het gevoel dat je extra begeleiding wil, dan kan je binnen de 6 jaar nog een extra cheque van 3u. aanvragen aan 40 €. Eens je de cheques hebt aangevraagd, moeten ze binnen de 3 maanden gebruikt worden.

De loopbaanbegeleiding vindt plaats in het kantoor van mijn praktijk.

Heb je nog vragen of wil je een gratis kennismakingsgesprek, aarzel niet om contact op te nemen.

Je kan me zowel per mail: of telefonisch bereiken: 09 233 58 80