Als het gaat over het verband tussen lichaam en geest is het gezegde: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ één van de eerste dingen die bij veel mensen opkomt. Vaak denken we daarbij aan sporten, gezond eten, etc … Voor mij en de therapie die ik geef (Posturale Integratie) gaat dat verband echter veel verder, zo ver zelfs dat wij het lichaam en de geest niet als twee aparte entiteiten beschouwen maar als één samenhangend geheel dat we niet afzonderlijk kunnen benaderen. Wij spreken niet van een Body en een Mind maar van één Bodymind. Alles wat zich in ons lichaam afspeelt is een weerspiegeling van onze geest en al onze gedachten vinden hun weerslag in ons lichaam. Ik vind het dan ook spijtig dat het lichaam in onze maatschappij zo stiefmoederlijk wordt behandeld en meer nog dat het – vooral op vlak van persoonlijk ontwikkelingswerk – zelfs vaak taboe is. Als we er al aandacht aan besteden is dat meestal omdat we er iets mee willen bereiken: slanker worden, gespierder worden, wedstrijden winnen, … En wanneer het lichaam ons een signaal geeft dat er iets mis is door pijn, ziekte, spanning, … is het eerste wat we doen naar de dokter lopen om de symptomen te onderdrukken met medicatie. Maar wat zou er gebeuren, moesten we echt leren luisteren naar ons lichaam? Wat zou het ons kunnen vertellen … Mijn ervaring is dat het lichaam ons alles kan vertellen wat we nodig hebben om op een gelukkige en gezonde manier in het leven te staan. Dat al onze herinneringen en defensies niet alleen tussen onze oren zitten maar in iedere cel van ons lichaam. En ook al hebben we er weinig aandacht voor, zelfs onze taal is doordrongen van belangrijke aanwijzingen voor dat onlosmakelijk verband. Laten we beginnen bij onze basis, hoe wij in het leven staan. Ben jij iemand die graag het been stijf houdt of ga jij makkelijk door de knieën? Kan je dat voelen in je lichaam én in je karakter of slechts in één van beiden of heb je daar nog niet bij stilgestaan? En wat als we ons hart gaan voelen … Draag jij snel iemand een warm hart toe of maak je liever van je hart een steen om niet gekwetst te worden? Wat voor invloed heeft dat op je leven? Of laten we onze aandacht eens naar onze schouders richten, een gebied waar velen vaak gespannen zijn. Neem jij soms te veel op je schouders of laat je je schouders snel hangen? Is dat een gevoel of gedachte die je soms parten speelt? Kan je die druk of die neiging om op te geven linken aan hoe je je schouders houdt (open of gesloten)? Bij BodyMind Therapie gaan we kijken en voelen hoe de patronen die je al je hele leven meedraagt ook vastzitten in je lichaam en je beperken in het ontplooien van wie jij echt wil zijn. We gaan ze voelen, bewust maken en leren loslaten zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe impulsen, ideeën en houdingen. Zodat jij op een andere manier in je lichaam en in het leven kan gaan staan!

Pin It on Pinterest

Share This